MENENJİT AŞILARINDA SON DURUM


Meningokok  menenjiti, N. Meningitis isimli bir mikrobun yaptığı beyin zarı iltihabı hastalığıdır. Ateş, kusma, öksürük, halsizlik gibi basit üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları  ile kendini gösterir. Başlangıçta diğer enfeksiyonlardan ayıran bir muayene ya da tahlil bulgusu yoktur. Hastalık saatler içerisinde ilerler ve ciltte küçük kırmızı döküntüler başlar. Bu arada halsizlik artmaya ve bilinç bozulmaya başlar. Ne yazık ki hastalığı rahatça tanıdığımız bu dönemde artık tedavi için biraz geç kalınmıştır. En iyi merkezlerde bile %20 civarında ölüm ve %30 civarında sağırlık, körlük, uzuv kaybı vs gibi hasar oranları vardır. Hastalık en sık 5 yaş altında görülmektedir. Bu nedenle Meningokok aşılaması hayati öneme sahiptir.

Menenjit hastalığına yol açan üç temel mikrop vardır: H. İnfluenza, Pnömokok ve Meningokoklar. Bunlardan ilk ikisinin aşısının yaklaşık 10 yıl önce rutin aşı şemasına eklenmesi ile bu etkenlere bağlı menenjitler çok azalmıştır. Günümüzde H. İnfluenza’ya bağlı menenjit neredeyse hiç görülmezken, Pnömokoklara bağlı menenjit tüm menenjitlerin en fazla %10’unu oluşturmaktadır. Geriye kalan %90’ından ise meningokoklar sorumludur.

İnsanlarda enfeksiyon yapan Meningokoklar temelde 5 tiptir: A, B, C, W ve Y tipleri. Hastalıkların çoğundan -zamanla oranlar değişmekle birlikte-  W ve B tipleri sorumludur. Ülkemizde yaklaşık 6 yıldır ACYW gruplarına karşı geliştirilmiş aşılar bulunmaktadır. Henüz rutin şemaya eklenmemiş olan bu aşılar ücretli olarak yapılmaktadır. W tipinin ülkemize en önemli giriş kapısı Hac ziyaretleri olması nedeniyle hacı adaylarına bu aşı devlet tarafından ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Henüz rutin şemaya girmemesine rağmen bu uygulamalar ACYW tiplerine bağlı hastalıkları önemli ölçüde azaltmıştır. Buna karşın etkenler arasında son yıllarda B grubu giderek artan oranda görülmektedir.

İlgili Diğer Yazılar

B grubuna karşı aşı, teknik zorluklarından dolayı yeni geliştirilebilmiştir. 2 yıldır var olan bu aşıyı ilk olarak İngiltere –kendisinde en çok B grubu olduğu için-,  rutin aşı takvimine eklemiş ve bu 2 yılda B grubu menenjitlerini  %90 oranında azaltabilmiştir. Ülkemize bu sene başında gelen bu aşı artık 2. aydan itibaren ücretli olarak yapılabilmektedir.

Doktorunuza henüz rutin aşı takviminde olmayan ACYW ve B grubu meningokok aşılarını danışmayı unutmayın.

Her çocuk sağlığı hak eder.   
            
Sağlıkla kalın.

bursa çocuk doktoru, çocuk doktoru, serhat özdemir