TETANOZ HASTALIĞI VE AŞISI

Tetanoz adı çok duyulmakla birlikte, hakkında çok bilgi sahibi olmadığımız bir hastalıktır. Bunun nedenine yazının ilerleyen bölümlerinde değineceğim.

Tetanoz yaralanma sonrası ciltten tetanoz mikrobunun ya da toksinini bulaşması ile 2-60 gün içinde yutma güçlüğü, dış uyaranla artan ağrılı kasılmalarla giden %15-50 ölümcül olan bir hastalıktır. Ne yazık bu hastalık yenidoğanlarda çok ağır seyretmekte ve ölümcüllük oranı en iyi merkezlerde bile %80-90’lara çıkmaktadır.

Yenidoğan döneminde en sık bulaşma yolu uygun olmayan göbek bağı kesimi ve bağlanmasıdır. Her yıl tüm Dünya’da  400.000 yenidoğanın bu hastalık nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir.  Gebelik sırasında anne adaylarına yaptığımız kızamık aşısı, anneden kan yoluyla bebeğe geçen koruyucu maddeler sayesinde, yenidoğanları bir nebze bu hastalıktan korumaktadır.

Yenidoğan dönemi dışında en sık bulaşma yolu çivi, cam, bıçak gibi kesiler ve özelikle topraklı yerlerde düşme sonucu oluşan açık yaralanmalardır. Halk arasında en sık paslı çivi batması ile bulaş olduğu düşünülür. Ancak burada asıl sorun çivinin paslı olması değildir. Paslı çivi dışarıda mikrobun veya toksinini yerleşme olasılığı daha fazla olacak kadar kalmış olabileceğinin göstergesidir. Yani çivi ya da batan her ne ise paslı olmasa bile mikrop barındırıyor olabilir.

Tetanozun tüm Dünya’da görülme oranı 100.000 kişide 18 iken, etkin aşılama programı sayesinde bu oran Türkiye’de 100.000 kişide sadece 0,02’dir. İşte tam da bu yüzden yazının başında belirttiğim gibi tetanoz hastalığının nasıl bir hastalık olduğu halk arasında çok da iyi bilinmemektedir. Anne adaylarına uygulanan tetanoz aşısı sayesinde ülkemizde 2009’dan beri yenidoğan bebeklerde tetanoz görülmemektedir, ki büyük bir başarıdır.

İlgili Diğer Yazılar
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Rutin Aşı Programı’nda tüm çocuklara 2-4-6 ve 18. Aylarda ve ilköğretim 1. sınıfta karma aşı içinde ayrıca 8. sınıfta tek doz olacak şekilde tetanoz aşısı uygulanmaktadır.

Bu kadar aşı yapıldığına göre hangi durumlarda tekrar aşılama yaptırmalıyız? Önceki aşılar bizi ne kadar korur?

1.    Aşılar tam değilse veya tam olup olmadığı bilinmiyorsa;
2.    Yara temizse ve son aşı üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmişse;
3.    Yara kirliyse ve son aş üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmişse;

MUTLAKA TEKRAR AŞI YAPILMASI GEREKİR.

Sağlıklı kalın..

bursa çocuk doktoru, çocuk doktoru, serhat özdemir